Аварійна служба
Сервісні центри
Для споживачів
Мій будинок

Список учасників зборів жителів будинку з ініціювання створення будинквового комітету

                                                                 СПИСОК

 

учасників зборів (делегатів конференції) жителів будинку №____ по вул. ____________________ в м. Суми (вулиць _________, кварталу _________, мікрорайону ______________) з ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону) комітету

 

 

“____”_________ 200_ року                                                                                                             м. Суми

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Серія і номер паспорта

Домашня адреса

підпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: У колонці “Рік народження” для жителів, яким у поточному році виповнилося 18 років, указується і дата народження.

 

 

Голова зборів (конференції)

жителів за місцем проживання  _________________________________(прізвище, ініціали)

                                                                                (підпис)

 

 

 

Секретар зборів (конференції)  _________________________________  (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Догори