Аварійна служба
Сервісні центри
Для споживачів
Мій будинок

Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з ініціювання створення будинкового комітету

ПРОТОКОЛ

зборів (конференції) жителів за місцем проживання з ініціювання створення будинкового (вуличного,                                                     квартального,  мікрорайону) комітету

 

“___”________ 200_ року                                                                                                        м. Суми

 

 

Присутні:

1. Учасники зборів (конференції) жителів за місцем проживання в кількості _____ осіб (список додається).

2. Запрошені:

а) депутати ____________________________________________________

б) представники виконавчих органів Сумської міської ради __________________________________________________________________

в) інші ________________________________________________________

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

2. Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

4. Про створення  будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету:

4.1. Ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету.

4.2. Назва будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету.

4.3. Основні напрями діяльності будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету.

4.4. Територія, у межах якої діятиме будинковий (вуличний, квартальний,  мікрорайону) комітет.

4.5. Про легалізацію будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону) комітету.

5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів – учасників зборів (конференції) у Сумській міській раді.

6. Про доручення ініціативній групі подати до Сумської міської ради заяву про ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону,) комітету.

 

1. Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

 

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Не голосували” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головою зборів (конференції):

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Серія і номер паспорта

Домашня адреса

 

 

 

 

 

2. Обрати секретарем зборів (конференції):

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Серія і номер паспорта

Домашня адреса

 

 

 

 

 

2. Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

 

СЛУХАЛИ:

1. У будинку (на території вулиці, кварталу, мікрорайону,) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) усього жителів ______ осіб.

2. У будинку (на території вулиці, кварталу, мікрорайону) проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) усього жителів, які досягли на день проведення зборів (конференції) 18 років і мають право голосу,  ______ осіб.

3. У зборах (конференції) жителів за місцем проживання бере участь (представлено) _______ жителів, які досягли на день проведення зборів (конференції) 18 років і мають право голосу.

 

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Не голосували” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

 

УХВАЛИЛИ:

1. У зборах (конференції) жителів за місцем проживання бере участь (представлено) не менше половини жителів будинку (вулиці, кварталу, мікрорайону) що на законних підставах тут проживають (зареєстровані за місцем проживання) і які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.

2. Вважати збори (конференцію) жителів за місцем проживання легітимними.

 

3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

 

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Не голосували” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити такий порядок денний зборів (конференції) жителів за місцем проживання :

1. Про створення  будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету:

1.1. Ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону)  комітету.

1.2. Назва будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету:

1.3. Основні напрями діяльності будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету.

1.4. Територія, у межах якої діятиме будинковий (вуличний, квартальний,  мікрорайону) комітету.

1.5. Про легалізацію (реєстрацію) будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону)  комітету.

2. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів – учасників зборів (конференції) у Сумській міській раді.

3. Про доручення ініціативній групі подати до Сумської міської ради заяву про ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону)  комітету.

 

4. Про створення  будинкового (вуличного,квартального,мікрорайону)  комітету.

 

4.1. Ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону)) комітету.

 

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Не голосували” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

 

УХВАЛИЛИ:

Ініціювати створення будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону)  комітету.

 

4.2. Назва будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету

 

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Не голосували” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

 

УХВАЛИЛИ:

Дати назву будинковому (вуличному, квартальному,  мікрорайону) комітету “__________________”.

 

 

4.3. Основні напрями діяльності будинкового  (вуличного,  квартального,  мікрорайону) комітету.

 

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Не голосували” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

 

 

 

УХВАЛИЛИ:

Визначити такі основні напрями діяльності будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету:

1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції та законів України.

2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

3. Участь у реалізації соціально – економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

 

4.4. Територія, у межах якої діятиме будинковий (вуличний, квартальний, мікрорайону) комітет

 

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Не голосували” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

 

УХВАЛИЛИ:

1. Будинковий (вуличний, квартальний, мікрорайону) комітет діятиме в межах будинку (будинків) №____ (№№) по вул. __________________ в м. Суми (у межах території вулиці (вулиць)_________, кварталу _______________).

2. Кількість мешканців будинку (населення на території діяльності вуличного, квартального, мікрорайону комітету), усього _____ жителів.

 

 

4.5. Про легалізацію будинкового (вуличного, квартального, мікрорайону) комітету.

 

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Не голосували” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

 

УХВАЛИЛИ:

Легалізацію будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону) комітету здійснити шляхом повідомлення про заснування (без набуття статусу юридичної особи).

 

5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів – учасників зборів (конференції) у Сумській міській раді.

 

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Не голосували” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

 

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) у Сумській міській раді у кількості ___ осіб.

2. Обрати склад ініціативної групи, персонально:

№ п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Серія і номер паспорта

Домашня адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Про доручення ініціативній групі подати до Сумської міської ради заяву про ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону) комітету.

 

СЛУХАЛИ:

1.

2.

ВИСТУПИЛИ:

1.

2.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” _____

“Проти” _____

“Утримались” _____

“Не голосували” _____

“Усього було присутніх жителів під час даного голосування” _____

 

УХВАЛИЛИ:

 

Доручити ініціативній групі подати до Сумської міської ради заяву про ініціювання створення будинкового (вуличного, квартального,  мікрорайону) комітету.

 

 

 

 

 

Голова зборів (конференції)

жителів за місцем проживання  ______________ __________________(прізвище, ініціали)

                                                                            (підпис)

 

 

 

 

Секретар зборів (конференції)  _________________________________  (прізвище, ініціали

 

 

 

 

 

 

▲ Догори