Аварійна служба
Сервісні центри
Для споживачів
Мій будинок

Повідомлення про заснування органу самоорганізації населення

 

                                                                                         Виконавчому комітету

                                                                                         Сумської міської ради

                                                                                         Уповноважені представники

                                                                                         для здійснення легалізації

                                                                                         органу самоорганізації

                                                                                         населення шляхом письмового

                                                                                         повідомлення (П.Б.І.)

                                                                                        __________________________

                                                                                        __________________________

                                                                                        __________________________

                                                                                        __________________________

                                                                                        __________________________

                                                                                        __________________________

 

 

                                    Повідомлення про заснування органу

                                            самоорганізації населення

 

 

Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення» враховуючи рішення Сумської міської ради від «____»_________ 20___року

№________МР______________________________________________________________________________________________________________________

повідомляємо Вас про заснування на території міста Суми органу самоорганізаціїнаселення____________________________________________________________________________________________________________

 

Додатки:

 

1.Копія рішення Сумської міської ради від «_____»___________20__року № ________-МР.

 

2.Протокол зборів (конференції) мешканців за місцем проживання від «____»_____________20___року з рішенням про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про обрання уповноважених представників для здійснення легалізації органу самоорганізації населення шляхом письмового повідомлення.

 

 

3.Персональни склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.

 

Уповноважені представники для здійснення легалізації органу самоорганізації населення шляхом письмового повідомлення.

 

 

                       Підпис

     Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«______»__________________20____року

▲ Догори