Аварійна служба
Сервісні центри
Для споживачів
Мій будинок

Все про будинковий комітет, як орган самоорганізації населення

1. Що таке будинковий комітет

Будинковий комітет - це орган самоорганізації населення (ОСН), створений, відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення", на території багатоквартирного будинку або кількох таких будинків.

Будинковий комітет - це специфічний орган влади, який представляє інтереси всіх мешканців, які проживають в будинку, але не має повноважень управляти будинком, як ОСББ, а може лише контролювати якість житлово-комунальних послуг, а також виконувати деякі інші адміністративні функції. Будинковий комітет може бути як повноцінною юридичною особою, так і легалізованим шляхом повідомлення.

Правові підстави діяльності ОСН.

ОСН діють на підставі Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про органи самоорганізації населення", Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 р. № 3748-ХІІ, та рішення Сумської міської ради від 25 квітня 2007 року № 540-МР "Про органи самоорганізації населення в м. Суми".

ОСН (крім будинкових - це ще й вуличні та квартальні комітети, комітети мікрорайону) входять до системи місцевого самоврядування, інакше кажучи, є своєрідними представницькими органами влади на своєму мікрорівні - чи то будинку, чи то вулиці, чи то кварталу, чи то мікрорайону.

2. Навіщо потрібний і як працює будинковий комітет

Норми чинного законодавства України дають можливість ОСН, користуватися власними і делегованими повноваженнями, з яких головними для реалізації в житлово-комунальній сфері є такі:

- представляти разом із депутатами інтереси жителів у відповідній місцевій раді і її органах, місцевих органах виконавчої влади;

- вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку адміністративно-територіальних одиниць та до проектів місцевих бюджетів;

- здійснювати контроль за якістю житлово-комунальних послуг, які надаються громадянам у будинках, розташованих на території діяльності ОСН, а також контроль за якістю проведених у цих будинках ремонтних робіт;

- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, з озеленення та утримання в належному стані дворів, вулиць, площ, парків, в обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо;

- розглядати звернення громадян і проводити їхній прийом.

 

3. Як створити будинковий комітет

Ініціювання створення ОСН

Ініціювати створення ОСН можуть лише збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо у них взяло участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу, тобто жителі, які зареєстровані за відповідним місцем проживання, досягли 18-ти років і не визнані судом недієздатними.

Підготовка зборів та конференції мешканців

Ініціативній групі необхідно визначитись із територією, на якій створюватиметься ОСН, - нею може бути або будинок, або кілька будинків. Тому створення ОСН в частині будинку - одному або кількох під'їздах буде неправомірним.

Процедура та регламент скликання і проведення загальних зборів визначений рішенням Сумської міської ради від 25 квітня 2007 року № 540 – МР "Про органи самоорганізації населення в м. Суми"

Не зайвим буде на зборах вирішити питання й персонального складу будинкового комітету, і, в першу чергу, почути побажання мешканців - кого вони бачать головою органу самоорганізації населення у своєму будинку.

І найголовніше - всі збори мають бути запротокольовані та підписані головою і секретарем.

Проведення конференції з ініціюванням створення будинкового комітету

Всі учасники реєструються в список учасників конференції із вказівкою прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника, згідно із додатком № 1.

Після реєстрації учасників проводиться обрання голови і секретаря конференції та оголошується кількість присутніх.

Потім приймається порядок денний конференції, який містить:

- рішення про ініціювання створення в будинку органу самоорганізації населення - будинкового комітету;

- назву будинкового комітету;

- затвердження основних напрямів діяльності будинкового комітету;

- територію, у межах якої має діяти будинковий комітет;

- обрання ініціативної групи, члени якої представлятимуть інтереси жителів - учасників конференції в Сумській міській раді.

Результатом проведеної конференції є заповнений протокол зборів (конференції) із вказівкою основних напрямів діяльності створеного будинкового комітету (Додаток № 3)

Отримання дозволу на створення будинкового комітету.

Після проведення зборів до Сумської міської ради подаються такі документи:

заяву про створення ОСН (Додаток № 2);

протокол зборів (конференції) із вказівкою основних напрямів діяльності створеного будинкового комітету (Додаток № 3);

список учасників конференції із вказівкою прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника (Додаток № 1);

Подані документи розглядаються в структурних підрозділах Сумської міської ради, готується відповідний проект рішення. Рішення Сумської міської ради про надання дозволу на створення ОСН доводиться до відома жителів у встановленому порядку.

Обрання органу самоорганізації населення та затвердження Положення про ОСН.

Положення про будинковий комітет

Типове Положення закріплене рішенням Сумської міської ради від 25 квітня 2007 року № 540-МР "Про органи самоорганізації населення в м. Суми".

У Положенні про ОСН обов'язково зазначається:

1. Назва та юридична адреса.

2. Основні завдання та напрями діяльності.

3. Права та обов'язки членів ОСН (для керівника та секретаря вони регламентуються статтями 22 та 23 Закону України "Про органи самоорганізації населення").

4. Територію, у межах якої діє ОСН.

5. Термін повноважень будинкового комітету та порядок його дострокового припинення (законом термін повноважень ОСН обмежений терміном повноважень місцевої ради, яка дала дозвіл на діяльність будинкового комітету, тобто він може бути і меншим, але, у будь-якому випадку з черговими новими виборами до ради має відбутися і чергове переобрання самого будинкового комітету).

6. Порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності.

7. Порядок припинення діяльності ОСН.

8. Інші питання щодо діяльності будинкового комітету, - як правило, юридичний статус - порядок легалізації, структура органів управління (наприклад, наявність комісій з напрямів діяльності - житлово-комунальне господарство, впорядкування двору, соціальна робота, дозвілля дітей та молоді та ін.) тощо.

Проведення конференції з обрання будинкового комітету

Після отримання дозволу Сумської міської ради на створення ОСН необхідно скликати вже другу конференцію (збори) жителів за місцем проживання. Порядок її проведення та ухвалення рішень залишається тим самим, що і для перших зборів.

На цій конференції жителі повинні затвердити вищезгадане Положення про ОСН - будинковий комітет, обрати сам орган самоорганізації населення у складі керівника, заступників, секретаря, інших членів. До того ж учасники зборів самі визначають загальну кількість членів свого будинкового комітету.

 

Жителям важливо одразу визначитися - яким чином вони легалізуватимуть свій будинковий комітет - шляхом реєструвати його з набуттям статусу юридичної особи, або письмовим повідомленням виконавчого комітету Сумської міської ради.

З метою реєстрації ОСН збори повинні ще обрати своїх уповноважених представників, які і подадуть засновницькі документи до виконавчого комітету Сумської міської ради.

Легалізація будинкового комітету

Легалізація, котра завершує етап створення ОСН, є обов'язковим заходом, оскільки лише після неї орган самоорганізації населення може вступати у правовідносини з місцевою владою та іншими організаціями, може починати здійснювати свої повноваження.

Закон визначає два можливі способи легалізації ОСН - реєстрація та повідомлення про заснування. Наслідком реєстрації є набуття ОСН статусу юридичної особи.

Для потреб представництва інтересів усіх мешканців реєстрація не є обов'язковою, достатньо легалізації будинкового комітету шляхом повідомлення, для чого керівникові будинкового комітету потрібно направити до виконавчого комітету Сумської міської ради письмове повідомлення про створення будинкового комітету разом із необхідними документами:

- копією рішення Сумської міської ради про надання дозволу на створення ОСН;

- протоколом зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

- положенням, затвердженими зборами (конференцією) - у 2-х примірниках (у разі реєстрації);

- персональним складом членів ОСН із вказівкою прізвищ, імен та по батькові, року народження, місця помешкання.

Після надходження вищевказаних документів до Виконавчого комітету Сумської міської ради будинковий комітет вноситься до єдиного реєстру органів самоорганізації населення, що ведеться управлінням житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради.

4. Як контролювати роботу підприємств, які надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

На практиці орган самоорганізації населення може щомісячно підписувати з підприємством з обслуговування житла акти про виконання робіт з утримання будинку, на підставі яких визначається факт виконання та обсяги конкретних робіт і відповідно проводяться нарахування (перерахунок) мешканцям. Для реалізації цих повноважень управлінням житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради розроблено наказ від 20.09.2011 року № 100/1-в «Про погоджено органами самоорганізації населення звітів підприємств, які на конкурсних засадах отримали право на обслуговування житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Суми» (додаток № 4).

Для реалізації таких повноважень ініціативній групі жителів потрібно здійснити наступні дії:

- надати до підприємства по обслуговуванню житла:

заяву про намір здійснювати такий контроль;

документи про легалізацію будинкового комітету.

Якість робіт фіксується в актах виконаних робіт.

Графіки проведення робіт та калькуляцію обчислення тарифу конкретно по Вашому будинку зобов’язано надати підприємство по обслуговуванню житла.

Базові нормативи та показники житлових послуг встановлено Правилами утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу від 25.08.2005 р. № 76, та Примірним переліком послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків і споруд, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу від 10.08.2004 р. № 150.

Підписуючи графіки та акти виконаних робіт, потрібно не забути врахувати акти-претензії, що були раніше складені як будинковим комітетом, так і окремими споживачами. В той же час треба оцінити розміри перерахунку мешканцям за ненадані послуги.

Доречно вказати, що в своїй роботі будинковому комітету, як інструментом співпраці з обслуговуючим підприємством необхідно користуватись рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2010 № 329 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати у разі ненадання, надання не в повному обсязі чи неналежної якості послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій».

На основі підписаних органом самоорганізації населення актів про виконання робіт підприємство з обслуговування житла зобов'язано здійснити нарахування за свої фактично надані послуги мешканцям будинку.

Як проконтролювати виконання робіт з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, передбачених складовими встановленого тарифу.

Для здійснення цих дій необхідно письмово звернутись до підприємства з обслуговування житла із запитом про те, в які терміни планується проведення таких робіт, хто і внаслідок чого обраний виконавцем робіт, які роботи мають бути проведені і на яку суму.

Необхідно призначити групу громадських контролерів та пояснити їм, що саме вони повинні фіксувати в роботі підприємства з обслуговування житла.

Якщо виявлено, наприклад, порушення послідовності чи скорочення обсягу робіт, необхідно скласти акт про виявлені порушення в проведенні робіт в акті також повинні підписатись представники виконавця робіт, після чого обов'язково про ці факти повідомте в управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради.

Будинковий комітет повинен не тільки контролювати підприємство з обслуговування житла, але й допомагати йому в утриманні свого будинку та прибудинкової території, і навіть здійснювати дії з упорядковування будинку та прибудинкової території. До компетенції ОСН можуть належати різноманітні завдання:

- брати участь в планових та позапланових технічних оглядах будинку;

- здійснювати оперативний зв'язок із підприємством з обслуговування житла, іншими організаціями у разі аварійних та інших ситуацій;

- організовувати мешканців для проведення ремонтних робіт у будинку і для впорядкування прибудинкової території;

- представляти інтереси мешканців під час переговорів у разі оренди допоміжних приміщень, при переведенні житлових приміщень у нежитлові, у випадку незаконної забудови прибудинкової території;

- домовлятися із комерційними структурами, що знаходяться у будинку, про допомогу малозабезпеченим сусідам;

- організовувати проведення будинкових спільних свят.

За більш детальною інформацією та/або отриманням копій необхідних документів мешканці міста Суми можуть звернутись до управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради (м. Суми, вул. Горького, 21 каб. 105, тел. 700-598)

Данні інформаційні матеріали підготовлені управлінням житлової політики, комунального господарства та благоустрою Сумської міської ради.

 

 

 

▲ Догори